Postcard exhibition at the George Museum 1-10 October 2016.

‘n Merkwaardige uitstalling van prentposkaarte van hoe die ‘ou George’ gelyk het, gaan van 1 tot 10 Oktober 2016 in die George-Museum te sien wees. Die versameling is oor dekades byeengebring deur ds Pauw Steyl, ‘n seëlversamelaar van Heatherpark. Van ongeveer 1900 tot by 1930 was dit hoog mode om prentposkaarte te stuur, en poskaarte…

Read More

Remarkable waistcoat at the George Museum

This waistcoat, on display at the George Museum, is the finest example of a rare few which have survived in South Africa. It has been claimed, but not proven, that it belonged to Adrianus Gysbertus van Kervel, Landdrost of George in 1811.The style of the waistcoat was the typical of the fashion in England during…

Read More