Hoe gemaak met bewaring in ons gemeenskap.

Die gebrek aan visie en kundigheid rondom bewaring van geboue, is lank reeds vir baie vanGeorge se inwoners ʼn bron van kommer. Op 6 Februarie 1935, is die kommer enontsteltenis van die gemeenskap uitgespreek nadat die ou Meisieskool in Cathedralstraatgesloop is (George and Knysna Herald). Op 18 Mei 1979, ná die sloping van nog ʼn…

Read More

Information for owners and developers

1. Structures older than 60 years. Section 34 of the National Heritage Resources Act, 1999 (25 of 1999) states, “No person may alter or demolish any structure or part of a structure which is older than 60 years without a permit from the relevant provincial heritage resources agency”. In the Western Cape the provincial heritage…

Read More

Press release 5 June 2017 regarding the Seven Passes Road.

Much is being said about the Seven Passes Road but the basics of the matter are rather simple and straight-forward: Part of the historic  Seven Passes Road (eleven kilometers) was declared a National Monument  several years ago. When the National Monuments Act of 1969 was repealed in 1999, the National Heritage Resources Act of 1999…

Read More

Nuusberig 24 Februarie 2017 rakende George Erfenis gedenkplaatjies

‘n Aantal nuwe gedenkplaatjies gaan vanjaar deur die George Erfenistrust aangebring word by gehoue en plekke van historiese en erfenisbelang in George. Die plaatjies by hekke en plekke in die stadskern gee besonderhede van die bepaalde gebou of kerk en is bedoel om bewustheid te skep vir die ruim erfenis van twee eeue wat George…

Read More

Postcard exhibition at the George Museum 1-10 October 2016.

‘n Merkwaardige uitstalling van prentposkaarte van hoe die ‘ou George’ gelyk het, gaan van 1 tot 10 Oktober 2016 in die George-Museum te sien wees. Die versameling is oor dekades byeengebring deur ds Pauw Steyl, ‘n seëlversamelaar van Heatherpark. Van ongeveer 1900 tot by 1930 was dit hoog mode om prentposkaarte te stuur, en poskaarte…

Read More

Betekenisvolle bome van George / Significant trees of George

Betekenisvolle bome van George Significant trees of George Uit ‘n erfenis-oogpunt / from a heritage perspective. (Please feel free to contact us with suggestions and/or comments.) 1 X347 Grevillea robusta Australian silky oak Australiese silvereik Reuse-silvereike agter Moederkerk 2 298 Ekebergia capensis Cape ash Essenhout Reuse-essenhout by sorgsentrum, Missionweg, Pacaltsdorp 3 X312 Quercus robur English…

Read More

2015 – the year of the Champion trees of George

No protection = death … At the George Heritage Trust meeting of 11 February 2015 the decision was made to declare 2015 the year of the George Champion trees. We are looking for the finest and best Heritage Trees of George, to be included in an inventory. The main purpose of this is to aid the…

Read More